FORMULARZE


Pobierz formularz N-10 lub wypelnij:

n - 10

WYWIAD ZAWODOWYFORMULARZ
Imię i nazwisko
Data urodzenia
(dzień - miesiąc - rok)
- -
Adres zamieszkania
Adres zamieszkania cd.
1. Zawód wyuczony
Zawód wyuczony
2. Rodzaj pracy wykonywanej przed zachorowaniem
Rodzaj pracy wykonywanej przed zachorowaniem
Od kiedy jest wykonywana praca
(dzień - miesiąc - rok)
- -
Czy praca jest zgodna z kwalifikacjami pracownika Tak   Nie  
Z jakich przyczyn nastąpiła poprzednia zmiana zawodu lub czynności
3. Ogólna charekterystyka pracy na ostatnio zajmowanym stanowisku
Praca z przewagą wysiłu Fizycznego   Psychicznego  
Charakterystyka pracy (1) Praca w pełnym wymiarze czasu pracy   Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy  
Charakterystyka pracy (2) Praca bardzo ciężka

 Praca cieżka

 Praca średnio-ciężka

 Praca lekka  
Charakterystyka pracy (3) Praca siedząca

 Praca przeważnie siedząca

 Nie dotyczy  
Praca:
Praca wymagająca sprawności obu rąk Tak   Nie  
Praca wymagająca dłuższego stania Tak   Nie  
Praca wymagająca chodzenia Tak   Nie  
Praca wymagająca wymuszonej pozycji Tak   Nie  
Praca wymagająca schylania się Tak   Nie  
Praca wymagająca podnoszenia, noszenia ciężarów Tak   Nie  
Praca wymagająca przebywania na wysokości Tak   Nie  
Praca wymagająca rytmu zmianowego Tak   Nie  
Praca wymagająca rytmu wymuszonego
(akord, praca przy taśmie)
 Tak   Nie  
Praca wymagająca wyjazdów w teren Tak   Nie  
 
Praca samodzielna Tak   Nie  
Praca w narażeniu na szczególne obciążenia psychiczne Tak   Nie  
Praca wymagająca szczególnej koncentracji Tak   Nie  
 
Praca wymagająca dobrej ostrości wzroku Tak   Nie  
Praca wymagająca dobrego słuchu Tak   Nie  
Praca wymagająca wysiłku głosowego Tak   Nie  
 
Inne
 
4. Warunki pracy
Praca Wewnątrz pomieszczenia

 Na zewnątrz

 Inne  
Opis
(jeżeli dotyczy)
Mikroklimat Zimny

 Gorący

 Zmienny

 Nie dotyczy  
Szkodliwe warunki
Wilgoć Tak   Nie  
Pyły Tak   Nie  
Pary i gazy drażniące Tak   Nie  
Hałas Tak   Nie  
Wibracje Tak   Nie  
Środki drażniące skórę Tak   Nie  
Inne
 
Czas ekspozycji w godzinach na dobę
 
5. Badanie wstępne
Data badania wstępnego
(dzień - miesiąc - rok)
- -
 
6. Badanie okresowe
Data badania okresowego
(dzień - miesiąc - rok)
- -
Okres ważności badania okresowego
 
7. Uwagi
Uwagi
 
INFORMACJE O WYPEŁNIAJĄCYM FORMULARZ
Imię i nazwisko
Firma
Kontaktowy email/telefon
 
 

Jesteś w formularze » N - 10

design by rafał rybacki 2007