FORMULARZE

Formularze do akt pracownikaFormularze do ZUS


 • ZUS E-22 - Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika (ubezpieczonego)
 • ZUS E-22a - Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny
 • ZUS Np-7 - Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
 • ZUS S-72b - Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
 • N-10 - Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 • ZUS Rw-73 - Oświadczenie emeryta-rencisty
 • ZUS Z-15 - Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego
 • ZUS ZRU - Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
 • ZUS Z-10 - Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne
 • Oświadczenie urlop wychowawczy - dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby przebywającej na urlopie wychowawczym
 • Oświadczenie urlop wychowawczy - dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych
design by rafał rybacki 2007