FORMULARZE


Pobierz formularz S-72B lub wypelnij:

ZUS S-72b

WNIOSEK PŁATNIKA SKŁADEK

o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłącaniu składekFORMULARZ
 
Nazwa/nazwisko i imię płatnika składek
Adres płatnika
Telefon kontaktowy
NIP
(dzień - miesiąc - rok)
- -
REGON
PESEL
Nr i seria dowodu osobistego/paszportu
Data
(dzień - miesiąc - rok)
- -
ZUS oddział/inspektorat w
(adres jednostki terenowej)
Treść wniosku
Zwracam się o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu składek
Zaświadczenie jest niezbędne w celu
Odbiór zaświadczenia pocztą   odbiór osobisty  
Adres na który ma być wysłane zaświadczenie
(jeżeli wysyłka pocztą)
Adres cd...
(jeżeli wysyłka pocztą)
Poprzednie zaświadczenie zostało wydane
(dzień - miesiąc - rok)
- -
 
INFORMACJE O WYPEŁNIAJĄCYM FORMULARZ
Imię i nazwisko
Firma
Kontaktowy email/telefon
 
 

Jesteś w formularze » S - 72B

design by rafał rybacki 2007